Den prarodičů

Den prarodičů, dědečků a babiček se v České republice slaví 1. října, společně se Dnem seniorů.

Tento významný den se zrodil v Itálii, kde Den prarodičů připadá na 2. října a oficiálně jej schválil italský parlament 31. června 2005. Z Itálie současně vzešel podnět více oslavit právě prarodiče, dědečky a babičky, také v České republice. Iniciátorem byla nadace Felinifoundation.nl. Uvedená nadace cíleně propaguje a rozvíjí komunikaci mezi generacemi. A právě Den prarodičů je dnem propojení a generačního sdílení. Budování vztahů a vazeb mezi různým generacemi současně brání osamělosti v pokročilém věku. Kontakt na Felinifoundation: Felinifoundation.

Felinifoundation
De Strang 29 | 3823 GL Amersfoort | The Netherlands
info@felinifoundation.nl
Tel.: +31(0)33-4550920