Příběh Dne prarodičů

Den prarodičů, dědečků a babiček se v České republice slaví 1. října, společně se Dnem seniorů.

Projekt Festa dei Nonni, Den prarodičů, začíná v Itálii v roce 1997. Zahájili jej novinář ArturoCroci a Franco Locatelli, tehdejší předseda Unaflor (Národní unie pěstitelů květin a rostlin) ve spolupráci s Valterem Pironim, bývalým ředitelem floristické školy Minoprio (www.fondazioneminoprio.it), Wimem van Meeuwenem, tehdejším generálním ředitelem Holandské květinové kanceláře (BBH) v Itálii a Charlesem Lansdorpem, tehdejším manažerem HKK v Itálii. Díky neúnavné snaze Franca Locatelliho proběhl na italských základních školách vzdělávací projekt, zaměřený na květiny a rostliny. Sestával ze soutěže kreseb a poezie věnovaných prarodičům a zaznamenal velkou odezvu (obdrželi asi 3 000 kreseb a více než 2 000 básní). Hlavním cílem iniciativy bylo nalezení konkrétního dne pro oslavu prarodičů, dne určeného pro poděkování dědečkům a babičkám, kteří vždy tvořili pro vnoučata a mladší generaci důležitou součást při sdílení informací. V roce 1998 vznikl národní Výbor pro prarodiče, složený z prezidenta Franca Locatelliho, Artura Crociho, Wima van Meeuwena, Charlese Lansdorpa a Roberta Alborghettiho. V roce 2004 byl předložen první oficiální návrh na zřízení zákona, který uznal Festa dei Nonni (Den prarodičů) na regionální úrovni a prezident Lombardského kraje Roberto Formigoni zahájil Den prarodičů 2. října 2004 v Lombardii. Výbor pod vedením Franca Locatelliho se obrátil na prezidenta Formigoniho, společně se dohodli na datu 2. října (den Andělů strážných) jako vhodném termínu pro oslavu Dne prarodičů a obrátili se s žádostí na oficiální uznání italským parlamentem. Následně, v roce 2005, byl Den prarodičů oficiálně uznán italským parlamentem dne 31. července 2005 a ustanoven zákonem č. 159.

Tento významný den se zrodil v Itálii, kde Den prarodičů připadá na 2. října a oficiálně jej schválil italský parlament 31. června 2005. Z Itálie současně vzešel podnět více oslavit právě prarodiče, dědečky a babičky, také v České republice. Iniciátorem byla nadace Felinifoundation.nl. Uvedená nadace cíleně propaguje a rozvíjí komunikaci mezi generacemi. A právě Den prarodičů je dnem propojení a generačního sdílení. Budování vztahů a vazeb mezi různým generacemi současně brání osamělosti v pokročilém věku. Kontakt na Felinifoundation: Felinifoundation.

Felinifoundation
De Strang 29 | 3823 GL Amersfoort | The Netherlands
info@felinifoundation.nl
Tel.: +31(0)33-4550920

Den prarodičů - Květiny proti osamělosti

Den prarodičů představuje významný den, určený k oslavě a poděkování prarodičům. Prarodiče jsou důležitou součástí a často také ekonomickým pilířem rodiny. Zaslouží si naši vděčnost a první říjnový den projevují rodiny a zejména vnoučata babičkám a dědečkům náklonnost a radost květinovým darem, kyticí nebo rostlinou. Den prarodičů je další příležitostí pro významné posílení pouta mezi generacemi. Ukázalo se, že budování a udržování sociálních vztahů preventivně pomáhá zabránit osamělosti ve stáří. Také vztahy mezi vnuky a prarodiči, kromě toho, že jsou velmi hezké, preventivně zabraňují osamělosti.

Download your campaign package here.