Dan baka i djedova Croatia

Dan baka i djedova poseban je dan u njihovu čast. U Hrvatskoj se Dan baka i djedova obilježava 2. listopada. Ovaj dan raširio se iz Italije, gdje je talijanski parlament zakonom službeno priznao Dan baka i djedova 31. srpnja 2005.

Ovaj Dan u Hrvatsku je stigao iz na inicijativu Felinifoundation.nl. Ova zaklada ima za cilj promicanje komunikacije među generacijama. Dan baka i djedova dan je međusobne veze generacija. Izgradnja mreže s različitim generacijama sprječava usamljenost u kasnijoj dobi. Želite li organizirati Dan baka i djedova? Kontaktirajte Felinifoundation.

Felinifoundation
De Strang 29 | 3823 GL Amersfoort | The Netherlands
info@felinifoundation.nl
Phone +31(0)33-4550920